Kehidupan Akhirat

Kehidupan di dunia ini sebenarnya adalah kehidupan menuju akhirat. Ia adalah jembatan yang mesti dilalui oleh setiap manusia sebelum menempuh alam akhirat. Bahasa sederhananya, kehidupan dunia adalah medan persediaan dan persiapan untuk menuju kehidupan akhirat yang kekal sepanjang zaman. Ar-Raghib mengatakan, “Kekal adalah terbebasnya sesuatu dari segala macam kerusakan dan tetap dalam keadaan semula.”

Kehidupan dunia ini merupakan jembatan penyeberangan, bukan tujuan akhir dari sebuah kehidupan, melainkan sebagai sarana menuju kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Karena itu, Alquran menamainya dengan beberapa istilah yang menunjukkan hakikat kehidupan yang sebenarnya.

Pertama, al-hayawan (kehidupan yang sebenarnya). “Tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui.” (QS al-Ankabut [29]: 64).

Kedua, dar al-qarar (tempat yang kekal). “Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan (sementara), dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal.” (QS Ghafir [40]: 39).

Ketiga, dar al-jaza’ (tempat pembalasan). “Di hari itu, Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya, dan tahulah mereka bahwa Allahlah yang benar lagi yang menjelaskan (segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya).” (QS an-Nur [24]: 25).

Keempat, dar al-muttaqin (tempat yang terbaik bagi orang yang bertakwa). “Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa: ‘Apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu?’ Mereka menjawab: ‘(Allah telah menurunkan) kebaikan.’ Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat (pembalasan) yang baik. Sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa.” (QS an-Nahl [16]: 30).

Dengan demikian, setelah manusia mengetahui akan hakikat kehidupan yang sebenarnya, mereka akan memberikan perhatian yang lebih besar pada kehidupan akhirat yang kekal daripada kehidupan dunia yang fana ini. Sebab, “Sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang.” (QS ad-Dhuha [93]: 4).

Oleh karena itu, “Sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan: ‘Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu.’ Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya.” (QS al-Baqarah [2]: 25). Wallahu a’lam.

Tanpa Paksaan, 11 Anggota Ahmadiyah Kembali pada Islam

Sebanyak 11 pengikut Ahmadiyah Cabang Majalengka, Jawa Barat, menyatakan keluar dari organisasinya. Mereka menyatakan masuk Islam dalam ikrar yang dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama setempat.

Sebanyak 11 anggota Ahmadiyah itu, dengan dibimbing oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, M Athoillah, mengucapkan dua kalimat syahadat di masjid Al Abror Islamic Center, Selasa (15/3).

Mereka yang menyatakan kembali masuk Islam yaitu Eman Aji Widodo,37, Tati Sri Mulyati,34, Andun Abdul Latif,33, Ian Iryanti,30, Carma Supriatna,45, Masturo,40, Sujana,36, Teti Mulyati,34, Tati Nuryahati,42, Rodiyah,62, yang berasal dari Desa Sadasari, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka. Sedangkan seorang lagi bernama Herman,62, warga Blok Desa, Desa Karayunan, Kecamatan Cigasong.

Dari 11 orang tersebut 3 di antaranya tercatat sebagai anak perempuan Ahmad Sahidi, pimpinan Ahmadiyah Desa Sadasari, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka. Mereka masing-masing Tati Sri Mulyati, Teti Mulyati dan Tati
Nurhayati. Pernyataan tersebut diungkapkan ketiganya di hadapan orang yang hadir di Islamic Center tersebut.

Herman, sebelum pembacaan dua kalimat syahadat, mengaku sudah masuk menjadi anggota Ahmadiyah sejak 1990.

“Saya diajak bos saya. Kebetulan saat itu saya masih bekerja di salah satu pabrik genteng yang cukup besar di Majalengka,” katanya.

Ia pun langsung dibaiat. Saat itu hanya ia dan istrinya yang masuk sebagai anggota Ahmadiyah. Sedangkan anak-anaknya sebelumnya tidak tahu jika kedua orangtuanya merupakan anggota Ahmadiyah. “Setelah tahu, mereka biasa saja,” katanya.

Ada pun alasan keluar dari Ahmadiyah, Herman mengungkapkan merupakan keinginannya sendiri tanpa paksaan dari siapa pun. “Saya ikhlas kembali ke Islam. Saya sadar saya selama ini salah,” katanya.

Sementara itu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, M Athoillah, mengungkapkan pihaknya menyambut baik masuknya 11 anggota Ahmadiyah kembali ke Islam.

“Mereka telah kembali ke ajaran Islam tanpa paksaan,” katanya.

Karenanya sudah menjadi kewajiban mereka untuk terus membimbing mantan anggota Ahmadiyah tersebut kembali ke ajaran yang benar.

Di Kabupaten Majalengka terdapat sekitar 230 pengikuti Ahmadiyah yang sebagian besar berada di Desa Sadasari, Kecamatan Argapura. *